• Serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları.
 • İhracat rejimi uygulamaları.
 • Transit rejimi uygulamaları.
 • Serbest bölge uygulamaları.
 • Dahilde işleme rejimi uygulamaları.
 • Hariçte işleme rejimi uygulamaları.
 • Geçici ihracat rejimi uygulamaları.
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi uygulamaları.
 • Gümrük antrepo rejimi uygulamaları.
 • Dış Ticarette standardizasyon uygulamaları.
 • Sigortacılık hizmetleri.
 • Nakliye hizmetleri.
 • İthalat ve İhracat'a konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması.
 • Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri.
 • Transit ve Aktarma işlemleri.
 • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Tespiti.
 • Gerekli durumlarda (İthalat - İhracat) ön müsaadelerinin alınması.
 • Gümrük vergi ve harçlarının hesaplanması yazılı olarak bildirilmesi.
 • fidan ithalatı
 • Teminat çözümü.
 • Ordino - Konşimento alımları.
 • İlgili İhracatı Birliklerine üyelik.
 • Yükleme , Nakliye hizmetleri.
 • Ticaret Odası, Sanayi Odası, Üniversite, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve bağlı bulunduğu birimler, konsolosluk v.b. diğer kamu ve özel kuruluşlar.

Paylaş: