Gerek işletmeler bünyesinde özel antrepolar gerekse genel antrepolar açmak için Gümrük İdarelerine müracaatta bulunmak, izinleri almak ve açtırmak. İthalat eşyalarının yanısıra gerekli hallerde ihracat eşyalarının da buralarda muhafaza edilmesi için beyannamelerin tescil ve intac işlerini yapmak. Müşterinin talebi doğrultusunda antrepolarda elleçleme işlemleri için izin almak ve bu işlemleri yaptırmak.

Paylaş: